Apmaksa par bērnu mūzikas veidošanas fakultatīvu, 8 stundas (4 nedēļas, divas
nodarbības nedēļā pa 40 minūtēm. Apmācības notiek grupās pa 12 cilvēkiem).

Nodarbībās mēs apgūstam:

Mūzikas instrumentu un žanru vēsturi
Likumsakarības mūzikas ritmā, harmonijā un melodijās

Fizikas pamatus ar interesantiem piemēriem
Ieskatu elektronikā
Programmēšanu
Skaņas dizainu
Dzīvo uzstāšanos uz skatuves